Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngân hàng Vietcombank tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Bà Rịa – Vũng Tàu có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 008 và hiện tại có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Vietcombank Bà Rịa – Vũng Tàu gồm:

Vietcombank thành phố Bà Rịa (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu

 • Phòng giao dịch Phước Trung
 • Địa chỉ: Số 516A-516B Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3720579- 3733968
 • Fax: 0254.3737739
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lâm Minh Tòng

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bà Rịa

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 03 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3716275/ 0254.3716988/ 0254.3716989
 • Fax: 0254.3716276
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Thị Thiên Hương

Vietcombank huyện Long Điền (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu

 • Phòng giao dịch Long Hải
 • Địa chỉ: Số 12, Tổ 8, Ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3672279 – 0254.3672268-0254.3672199-0254.3672889
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lâm Minh Tòng

Vietcombank huyện Tân Thành (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh  Vũng Tàu

 • Phòng giao dịch Phú Mỹ
 • Địa chỉ: Lô E6-1, Quốc lộ 51, Khu đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.899866-02543.899867
 • Fax: 02543.899869
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Bùi Đức Trung

Vietcombank thành phố Vũng Tàu (4 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu

 • Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi
 • Địa chỉ: 169 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.542018-02543.542019
 • Fax: 02543.542018
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó Trưởng phòng Phạm Thị Bích Nhung

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu

 • Phòng giao dịch Lê Lợi
 • Địa chỉ: Số 30B Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.543659-02543.543658
 • Fax: 02543.543657
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Ngọc Trí

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu

 • Phòng giao dịch Rạch Dừa
 • Địa chỉ: Số 335-337 đường 30/4, phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.837331-02543.837335- 02543.837379
 • Fax: 02543.812682
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Cáp Thị Thanh Hương

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 27 Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3852309-0254.3859874-0254.3859168
 • Fax: 0254.3859859
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Đoàn Văn Tuyến