Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Kon Tum

Ngân hàng Vietcombank tại Kon Tum

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Kon Tum hiện tại có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Kon Tum

Vietcombank Kon Tum gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Đắk Hà (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kon Tum

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đắk Hà
 • Địa chỉ: Thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3825679
 • Fax: 0260.3825789
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Anh Tú

Ngân hàng Vietcombank huyện Đăk Tô (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kon Tum

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đắk Tô
 • Địa chỉ: Số 346A-346B, khối 8, đường Hùng Vương, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3933957
 • Fax: 0260.3933956
 • Cán bộ lãnh đạo: PTPPT. Lê Chí Thọ

Ngân hàng Vietcombank huyện Ngọc Hồi (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kon Tum

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ngọc Hồi
 • Địa chỉ: 957 Hùng Vương, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3885889
 • Fax: 0260.3885886
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Phạm Ngọc Mỡi

Ngân hàng Vietcombank thành phố Kon Tum (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kon Tum

 • Phòng giao dịch Vietcombank Duy Tân
 • Địa chỉ: Số 04 – 06 Duy Tân, phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3933668
 • Fax: 0260.3933665
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Cao Quốc Việt

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kon Tum

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trần Phú
 • Địa chỉ: 578 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3918007
 • Fax: 0260.3918006
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đặng Trần Thiện Viễn Phương

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kon Tum

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 0260.3703337
 • Fax: 0260.3913516
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Lê Tấn Lân