Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Thái Bình

Ngân hàng Vietcombank tại Thái Bình

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Thái Bình có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 021 và hiện tại có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Thái Bình

Vietcombank Thái Bình gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Đông Hưng (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đông Hưng
 • Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.553368
 • Fax: 02273.553369
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phạm Đình Tuấn

Ngân hàng Vietcombank huyện Hưng Hà (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hưng Hà
 • Địa chỉ: Khu nhân cầu 3, thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.952.888
 • Fax: 02273.952.898
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Vũ Thị Phương Hạnh

Ngân hàng Vietcombank thành phố Thái Bình (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình

 • Phòng giao dịch Vietcombank Quang Trung
 • Địa chỉ: Số 52-54, Đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.835268
 • Fax: 02273.845268
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Nhan

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình

 • Phòng giao dịch Vietcombank Minh Khai
 • Địa chỉ: Số 166, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.648168
 • Fax: 02273.648169
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hà Thị Hoà

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Trung tâm tài chính thương mại Thái Bình, số 79A đường Lê Lợi, phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.839.724
 • Fax: 02273.836994
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Phạm Bá Tuyển

Ngân hàng Vietcombank huyện Tiền Hải (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tiền Hải
 • Địa chỉ: Số 158-160 phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.655889
 • Fax: 02273.781601
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trương Quang Thắng