Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Hưng Yên

Ngân hàng Vietcombank tại Hưng Yên

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Hưng Yên có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 059 và hiện tại có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Hưng Yên

Vietcombank Hưng Yên gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Ân Thi (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phố Hiến

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ân Thi
 • Địa chỉ: Phố Bùi Thị Cúc, Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3666568
 • Fax: 0221.3666569
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Thiều Hữu Khánh

Ngân hàng Vietcombank huyện Khoái Châu (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phố Hiến

 • Phòng giao dịch Vietcombank Khoái Châu
 • Địa chỉ: Quốc lộ 39A, thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3714568
 • Fax: 0221.3714555
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Vũ Thị Bích Liên

Ngân hàng Vietcombank thị xã Mỹ Hào (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Thị trấn Bần Yên Nhân,huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3941886
 • Fax: 0221.3941044
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Trần Mạnh Hùng

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Khu công nghiệp Minh Đức
 • Địa chỉ: Km31, Quốc lộ 5A, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3922666
 • Fax: 0221.3928928
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đặng Chiến Trường

Ngân hàng Vietcombank thành phố Hưng Yên (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phố Hiến

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 186 đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3596666
 • Fax: 0221.3796666
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Thanh Hải

Ngân hàng Vietcombank huyện Văn Giang (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Văn Giang
 • Địa chỉ: Số 136+137 A, dãy nhà phố Thảo Nguyên, Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3933886
 • Fax: 0221.3933668
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Duy Hùng

Ngân hàng Vietcombank huyện Văn Lâm (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Như Quỳnh
 • Địa chỉ: Số 73 thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3791568
 • Fax: 0221.3791569
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đặng Chiến Trường

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Khu Công nghiệp Phố Nối A
 • Địa chỉ: Văn phòng nhà điều hành Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3 992299
 • Fax: 0221.3766282
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Đặng Thị Dịu

Ngân hàng Vietcombank huyện Yên Mỹ (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Yên Mỹ
 • Địa chỉ: Tòa nhà Văn phòng, Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
 • Điện thoại: 0221.3589368
 • Fax: 0221.3589369
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Ngô Thị Huệ

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hưng Yên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Khu Công nghiệp Yên Mỹ II
 • Địa chỉ: Km6+700, Quốc lộ 39A, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3599 599
 • Fax: 0221.3599 699
 • Cán bộ lãnh đạo: 0221.3599 599