Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Quảng Nam

Ngân hàng Vietcombank tại Quảng Nam

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Quảng Nam có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 065 và hiện tại có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Quảng Nam

Vietcombank Quảng Nam gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Đại Lộc (1 Điểm giao dịch)

1.Phòng giao dịch Vietcombank Đại Lộc

 • Địa chỉ: Số 75, đường Hùng Vương, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3855757
 • Fax: 0235.3852979
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Cẩm Hải

Ngân hàng Vietcombank thị xã Điện Bàn (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam

 • Phòng giao dịch Vietcombank Điện Bàn
 • Địa chỉ: 151 Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3948888
 • Fax: 0235.3947777
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đỗ Minh Hồng

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam

 • Phòng giao dịch Vietcombank Điện Nam – Điện Ngọc
 • Địa chỉ: Khu dân cư số 2A, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3947177
 • Fax: 0235.3947178
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Cao Thị Thu Huy

Ngân hàng Vietcombank huyện Duy Xuyên (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam

 • Phòng giao dịch Vietcombank Duy Xuyên
 • Địa chỉ: Số 118 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 • Điện thoại: 0235.3777079
 • Fax: 0235.3777774
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Võ Thị Ngọc Bích

Ngân hàng Vietcombank thành phố Hội An (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hội An
 • Địa chỉ: 02 Trần Cao Vân, phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;
 • Điện thoại: 0235.3910481
 • Fax: 0235.3916375
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thiện Phú

Ngân hàng Vietcombank huyện Núi Thành (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam

 • Phòng giao dịch Vietcombank Chu Lai
 • Địa chỉ: Thôn Vân Thạch, Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3567568
 • Fax: 0235. 3571572
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Ngọc Lan

Ngân hàng Vietcombank huyện Thăng Bình (1 Điểm giao dịch)

 • Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam
 • Phòng giao dịch Vietcombank Thăng Bình
 • Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3670999
 • Fax: 0235.3874929
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phạm Tú Uyên

Ngân hàng Vietcombank thành phố Tam Kỳ (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tam Kỳ
 • Địa chỉ: 456 Phan Chu Trinh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3812204
 • Fax: 0235.3836204
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trương Thùy Trang

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3813062
 • Fax: 0235.3813235
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Võ Văn Đức