Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Thanh Hóa

Ngân hàng Vietcombank tại Thanh Hóa

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Thanh Hóa  hiện tại có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Thanh Hóa

Vietcombank Thanh Hóa gồm:

Ngân hàng Vietcombank thị xã Nghi Sơn (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 0237 3613999
 • Fax: 0237 3616869
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Xuân Quang

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tân Thành
 • Địa chỉ: Phố Tân Thành, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 0237.3611286
 • Fax: 0237.3616869
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Ngô Văn Thắng

Ngân hàng Vietcombank huyện Quảng Xương (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Quảng Xương
 • Địa chỉ: Lô 52, 53 – MBQH số 403 QĐ/UB xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373.733688
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Mai Danh Tiến

Ngân hàng Vietcombank thành phố Thanh Hóa (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hạc Thành
 • Địa chỉ: Số 09 Hạc Thành, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373.755286
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Võ Anh Tuấn

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cao Thắng
 • Địa chỉ: Số 30 Cao Thắng (thuộc thửa đất 27-29) Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 0237.3719727
 • Fax: 02373.719738
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Đức Trường

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 05 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 0237.3728286
 • Fax: 02373.728386
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Trịnh Ngọc An

Ngân hàng Vietcombank huyện Tĩnh Gia (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đông Vệ
 • Địa chỉ: Số 75 -76 Dự án Khu đô thị Xanh, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02378.999669
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lữ Anh Tuấn

2.Phòng giao dịch Vietcombank Hải Yến

 • Địa chỉ: Thôn Nam Yến, xã Hải Yến (Khu Kinh tế Nghi Sơn), huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373.611286
 • Fax: 0237.3616869
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Vũ Thị Tình

Ngân hàng Vietcombank huyện Yên Định (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Yên Định
 • Địa chỉ: Số 01, tiểu khu 5, thị trấn Quán Láo, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 02373.512668
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Việt Hưng