Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Ninh Bình

Ngân hàng Vietcombank tại Ninh Bình

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Ninh Bình hiện tại có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Ninh Bình

Vietcombank Ninh Bình gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Nho Quan (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Bình

Phòng giao dịch Vietcombank Nho Quan

 • Địa chỉ: Phố Bắc Sơn, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 02293663333/02293673333
 • Fax: 02293661777
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Vũ Biên Thùy

Ngân hàng Vietcombank thành phố Tam Điệp (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Bình

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tam Điệp
 • Địa chỉ: Số 54 đường Đồng Giao, tổ 9, phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 0229.3865568
 • Fax: 0229.3865686
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Ngô Sỹ Hiếu

Ngân hàng Vietcombank thành phố Ninh Bình (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Bình

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ninh Sơn
 • Địa chỉ: Số 874 đường Nguyễn Công Trứ, phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 0229.3886000
 • Fax: 0229.3887567
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Trí Thanh

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Bình

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 1069 Trần Hưng Đạo, Phố 14, Phường Vân Giang, Tp. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 0229.3894444
 • Fax: 0229.3894446
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốcThái Thăng Long