Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Hà Nam

Ngân hàng Vietcombank tại Hà Nam

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Hà Nam hiện tại có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Hà Nam

Vietcombank Hà Nam gồm:

Ngân hàng Vietcombank thị xã Duy Tiên (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nam

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hòa Mạc
 • Địa chỉ: Khu đô thị mới Hòa Mạc, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6866
 • Fax: 0226 361 6855
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Bùi Đức Long

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nam

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đồng Văn
 • Địa chỉ: Nhà điều hành Khu công nghiệp Đồng Văn 1, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6699
 • Fax: 0226 361 6696
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Quang Vượng

Ngân hàng Vietcombank huyện Lý Nhân (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nam

 • Phòng giao dịch Vietcombank Vĩnh Trụ
 • Địa chỉ: Khu đô thị Sông Châu, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226.3623.168
 • Fax: 0226.3623.169
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trần Quang Hưng

Ngân hàng Vietcombank thành phố Phủ Lý (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nam

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phủ Lý
 • Địa chỉ: Số 203 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6966
 • Fax: 0226 361 6968
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Văn Tuấn

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nam

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Đường Lê Hoàn, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6666
 • Fax: 0226 361 6567
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Bạch Thành Long