Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Hà Nội

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam hiện tại có hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch trải rộng khắp các thành phố lớn Tại Việt Nam. Tuy nhiên ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là tập trung nhiều nhất với tổng cộng gần 200 phòng giao dịch được đặt ở hai thành phố lớn này. Dưới đây là các chi nhành và phòng giao dịch tại Hà Nội.

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank tại Hà Nội