Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Cần Thơ

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Cần Thơ

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Ninh Kiều

  1. Techcombank Cần Thơ- Chi nhánh An Hòa

Địa chỉ: 96 Mậu Thân, phường An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ

Số điện thoại: (0292) 389 7115 && (0292) 389 7114

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Cần Thơ- Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 45A- 47 đường 30/4 phường An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ

Số điện thoại: (0292)) 376 6669 && (0292) 376 6668

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Cần Thơ- Chi nhánh Ninh Kiều

Địa chỉ: 152, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ

Số điện thoại: (0292) 3684868 && (0292) 3943198

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Thốt Nốt

  1. Techcombank Cần Thơ – Chi nhánh Thốt Nốt

Địa chỉ: 568 quốc lộ 91, khu vực Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ

Số điện thoại: (0292) 361 2737 && (0292) 361 2735

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h