Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Lào Cai

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Lào Cai

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Lào Cai

  1. Techcombank Chi nhánh – Bắc Cường

Địa chỉ: 14 đường Trần Hưng Đạo, Lào Cai, Lào Cai

Số điện thoại: 0214 383 0655

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Lào Cai – Chi nhánh Thành phố Lào Cai

Địa chỉ: 002 Hoàng Liên, P. Cốc Lếu, Lào Cai, Lào Cai

Số điện thoại: 0214 382 2595

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h