Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Hai Bà Trưng

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Hai Bà Trưng

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Hai Bà Trưng

  1. Hội Sở

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3944 6368

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Bà Triệu

Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 ngôi nhà số 333 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3976 0055

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Bách Khoa

Địa chỉ: 136 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3868 4918

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Chợ Mơ

Địa chỉ: 297 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3624 7088

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVXSWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Hai Bà Trưng

Địa chỉ: 9 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3972 5550

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Lạc Trung

Địa chỉ: 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 6327 8951

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Lĩnh Nam

Địa chỉ: 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3632 1265

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Lò Đúc

Địa chỉ: 108 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3972 8118

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Tầng 1, T4- Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3932 9888

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX