Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Đà Nẵng

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Đà Nẵng

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Hải Châu

  1. Techcombank Đà Nẵng – chi nhánh Đà Nẵng – chi nhánh Chợ Hàn

Địa chỉ: 136 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 384 0886

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Đà Nẵng – chi nhánh Chợ Mới

Địa chỉ: 298 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 355 3554

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Đà Nẵng – chi nhánh Phan Chu Trinh

Địa chỉ: 97 Phan Chu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 356 2998

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Đà Nẵng – chi nhánh Thanh Bình

Địa chỉ: 54 Ông Ích Khiêm, P.Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 381 9898

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Đà Nẵng – chi nhánh Thanh Khê

Địa chỉ: Tòa nhà Đà Nẵng Plaza, số 16 Trần Phú, phường Thạch Quang, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 357 2999

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Thanh Khê

  1. Techcombank Đà Nẵng – chi nhánh 29-3

Địa chỉ: 24 – 26 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0511 383 8858

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Đà Nẵng – chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Tòa nhà Thành Lợi 2, số 01 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 365 5118

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h 7h30 – 17h00

Thứ 7: 7h30h – 11h30

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Sơn Trà

  1. Techcombank Đà Nẵng – chi nhánh Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 161 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà, Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 386 6608

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Liên Chiểu

  1. Techcombank Đà Nẵng – chi nhánh Hòa Khánh

Địa chỉ: 661 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 373 1998 (0236) 373 1997

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Cẩm Lệ

  1. Techcombank Đà Nẵng – chi nhánh Nguyễn Hữu Thọ

Địa chỉ: 363 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Số điện thoại: (0236) 387 3999

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h