Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Tây Hồ

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Tây Hồ

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Tây Hồ

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh An Dương

Địa chỉ: Số 32 (05) An Dương, Tây Hồ, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3775 3366

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Ciputra

Địa chỉ: Tòa Nhà E4 – Khu Đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3743 0176

(024) 3743 0175

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Lạc Long Quân

Địa chỉ: Tầng 1 và 2, số 531 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 6258 1440

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Tây Hồ

Địa chỉ: 110 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3753 3535

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Thụy Khuê

Địa chỉ: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3728 2631

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Xuân Diệu

Địa chỉ: Số 46 Xuân Diệu, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3718 5594

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX