Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank tại Thái Nguyên

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Thái Nguyên

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Thành phố Thái Nguyên

  1. Techcombank Thái Nguyên – Chi nhánh Gang Thép

Địa chỉ: Số 1 Cách Mạng Tháng Tám, Tổ 14, Phố 10, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: (0208) 373 2658

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h00 – 12h00 vàChiều: 13h00 – 17h00

Thứ 7: 8h00 – 12h00

  1. Techcombank Thái Nguyên – Chi nhánh Thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: 64 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: (0208) 375 3989

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h00 – 12h00 và Chiều: 13h00 – 17h00

Thứ 7: 8h00 – 12h00

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank huyện Đại Từ

  1. Techcombank Thái Nguyên – Chi nhánh Đại Từ

Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu Thành 1, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên

Số điện thoại: (0208) 392 4688 (0208) 392 4868

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Thành phố Phổ Yên

1.Techcombank Thái Nguyên – Chi nhánh Phổ Yên

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên

Số điện thoại: (0208) 625 5678

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h00 – 12h00 và Chiều: 13h00 – 17h00

Thứ 7: 8h00 – 12h00