Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank tại Nghệ An

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Nghệ An

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Thành Phố Vinh

  1. Techcombank Bến Thủy

Địa chỉ: Số 119 Đường Nguyễn Du, Vinh, Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 355 1347

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 7h30 – 11h30 và Chiều: 13h00 – 17h00

Thứ 7: 7h30 – 11h30

  1. Techcombank Nghệ An

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà CT1A Handico 30 Quang Trung, Vinh, Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 358 8328

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 7h30 – 11h30 và Chiều: 13h00 – 17h00

Thứ 7: 7h30 – 11h30

  1. Techcombank Nguyễn Sỹ Sách

Địa chỉ: Số 28B đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Vinh, Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 356 0327

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 7h30 – 11h30 và Chiều: 13h00 – 17h00

Thứ 7: 7h30 – 11h30

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Diễn Châu

  1. Techcombank Diễn Châu

Địa chỉ: TTTM Diễn Châu – Khối 4, Diễn Châu, Nghệ An

Số điện thoại: (0238) 362 3988 hoặc (0238) 362 3989

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 7h30 – 11h30 và Chiều: 13h00 – 17h00

Thứ 7: 7h30 – 11h30