Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank tại Lạng Sơn

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Lạng Sơn

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Thành phố Lạng Sơn

Địa chỉ: 390 Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Lạng Sơn, Lạng Sơn

Số điện thoại: (0205) 371 3968

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h00 – 17h00

Và Sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank huyện Cao Lộc

  1. Techcombank Lạng Sơn- Chi nhánh Đồng Đăng

Địa chỉ: Số 96 Khu Nam Quan, Thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn

Số điện thoại: (0205) 371 3968

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6:

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h00 – 17h00

Và Sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30