Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Bà Rịa – Vũng Tàu

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Bà Rịa – Vũng Tàu

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Thành phố Vũng Tàu

  1. Techcombank Bà Rịa – Vũng Tàu – chi nhánh 30/4

Địa chỉ: 429 đường 30/4, phường Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Số điện thoại: (0254) 361 6181 && (0254) 361 6185

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Bà Rịa – Vũng Tàu – chi nhánh Hưng Đạo Vương

Địa chỉ: 38-40 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Số điện thoại: (0254) 351 2973 && (0254) 351 2971

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Bà Rịa – Vũng Tàu – chi nhánh Sao Mai

Địa chỉ: 337-339 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Số điện thoại: (0254) 359 5654 && (0254) 3595 657

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Bà Rịa – Vũng Tàu – chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: 142-144 Lê Hông Phong, Phường 4, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Số điện thoại: (0254) 359 5656 && (0254) 359 6737

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Thành phố Bà Rịa

  1. Techcombank Bà Rịa – Vũng Tàu chi nhánh Bà Rịa

Địa chỉ: 5 Dương Bạch Mai, Phường Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Số điện thoại: 02543.717175 && 02543.717174

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h