Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Khánh Hòa

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Khánh Hòa

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Nha Trang

  1. Techcombank Khánh Hòa – chi nhánh Mã Vòng

Địa chỉ: 50 Thái Nguyên, phường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại: (0258) 356 1414

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Khánh Hòa – chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: Trung tâm thương mại Vincom Plaza, số 44 – 46 đường Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại: (0258) 381 8177

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h

  1. Techcombank Khánh Hòa – chi nhánh Vĩnh Hải

Địa chỉ: Số 78, đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại: (0258) 395 1363

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h – 17h và sáng Thứ 7: 8h – 12h