Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Hoàn Kiếm

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Hoàn Kiếm

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Hoàn Kiếm

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Bát Đàn

Địa chỉ: 34 Bát Đàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3923 2932

(024) 3923 2933

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Bờ Hồ

Địa chỉ: 32 Hàng Da, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3938 2828

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Cửa Nam

Địa chỉ: 122 Hai Bà Trưng (67 Cửa Nam), Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3936 4455

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 15 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3824 3941

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Hà Thành

Địa chỉ: 74 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3863 9999

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Lý Nam Đế

Địa chỉ: 95F Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3747 5568

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Lý Thái Tổ

Địa chỉ: 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3926 3405

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Lý Thường Kiệt

Địa chỉ: 57A Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3943 0714

(024) 3824 9877

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX