Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank tại Hải Dương

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Hải Dương

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Hải Dương

  1. Techcombank Hải Dương

Địa chỉ: 82 – 84 Phạm Ngũ Lão, Hải Dương, Hải Dương

Số điện thoại: (0220) 389 7183

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 7h30 – 11h30 và Chiều: 13h00 – 17h00

Thứ 7: 7h30h – 11h30

  1. Techcombank Thành Đông

Địa chỉ: 10A Trần Hưng Đạo, Hải Dương, Hải Dương

Số điện thoại: (0220) 385 8868/385 3868

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 7h30 – 11h30 và Chiều: 13h00 – 17h00

Thứ 7: 7h30 – 11h30

  1. Techcombank Thống Nhất

Địa chỉ: 237 – 239 Lê Thanh Nghị, Hải Dương, Hải Dương

Số điện thoại: (0220) 3835 866

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng: 7h30 – 11h30 và Chiều: 13h00 – 17h00

Thứ 7: 7h30h – 11h30