Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Thanh Xuân

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Thanh Xuân

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận Thanh Xuân

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Nguyễn Tuân

Địa chỉ: 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3942 6868

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Định Công

Địa chỉ: 52 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3665 8518

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng B1 khu TTTM TP Hoàng Gia (Royal City) 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 6664 1818

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Khương Mai

Địa chỉ: 70 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3566 5366

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Nam Hà Nội

Địa chỉ: Một phần Tầng 01 Đơn nguyên II tòa nhà ACCI tại số 210 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3566 7948

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Ngã Tư Sở

Địa chỉ: 78 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3562 6156

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX

  1. Techcombank Hà Nội – chi nhánh Thanh Xuân

Địa chỉ: 467 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3554 2698

Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 8h -17h và sáng Thứ 7: 7h30 – 11h30

SWIFT code Techcombank: VTCBVNVX