Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank tại Quảng Ninh

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quảng Ninh

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Hạ Long

  1. Techcombank Quảng Ninh chi nhánh Thành Phố Hạ Long

Địa chỉ: Số 283 tổ 4 Khu phố 4, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh

Số điện thoại: (0203) 361 1946 (0203) 383 1033

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h00 – 12h00 và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7: Sáng: 8h00 – 12h00

 

  1. Techcombank Quảng Ninh chi nhánh Quảng Ninh

Địa chỉ: Gian số L1-19, L2-10B, Tầng L1, L2, Trung tâm thương mại Vincom Center – Hạ Long, Khu cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

Số điện thoại: (0203) 382 0966

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h00 – 12h00 và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7: Sáng: 8h00 – 12h00

 

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Cẩm Phả

  1. Techcombank Quảng Ninh chi nhánh Cẩm Phả

Địa chỉ: 180 – 182 Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số điện thoại: (0203) 393 9866

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h00 – 12h00 và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7: Sáng: 8h00 – 12h00

 

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quảng Ninh Uông Bí

  1. Techcombank Quảng Ninh chi nhánh Uông Bí

Địa chỉ: Số 470 Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh

Số điện thoại: (0203) 356 6992

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h00 – 12h00 và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7: Sáng: 8h00 – 12h00

 

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quảng Ninh Móng Cái

  1. Techcombank Quảng Ninh chi nhánh Móng Cái

Địa chỉ: 10 Hùng Vương, Móng Cái, Quảng Ninh

Số điện thoại: (0203) 377 7088

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h00 – 12h00 và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7: Sáng: 8h00 – 12h00

 

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quảng Ninh Đông Triều

  1. Techcombank Quảng Ninh chi nhánh Đông Triều

Địa chỉ: Số 63 – 65, Khu Hoàng Hoa Thám, Đông Triều, Quảng Ninh

Số điện thoại: (0230) 387 2886

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h00 – 12h00 và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7: Sáng: 8h00 – 12h00