Ngân hàng Vietcombank Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Thủ Đức

Vietcombank Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức

1.Phòng giao dịch Tam Bình

 • Địa chỉ: Số 616 Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.37294722
 • Fax: 028.37294726
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Trương Hoàng Thạnh

2.Phòng giao dịch Bình Thọ

 • Địa chỉ: Số 316 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.37225601
 • Fax: 028.37225606
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Nguyễn Thị Hồng Vân

3.Phòng giao dịch Linh Trung

 • Địa chỉ: Lô 83 Khu chế xuất Linh Trung II, phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.37291334
 • Fax: 028.37291335
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Nguyễn Thị Bích Thủy

4.Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Khu chế xuất Linh Trung I, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.38966806
 • Fax: 028.38974176
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Tô Thị Hồng Loan