Ngân hàng Vietcombank Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận 6

Vietcombank Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Tây

1.Trụ sở Chi nhánh

  • Địa chỉ: 129-129A Hậu Giang, phường 5, Quận 6, thành phố HCM
  • Điện thoại: 028.39600477 – 028.39600478
  • Fax: 028.39606217
  • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Võ Minh Trí