Ngân hàng Vietcombank Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Phú Nhuận

Vietcombank Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Gòn

1.Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi

 • Địa chỉ: Số 66A-66B, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.38441748
 • Fax: 028.38442519
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Võ Bảo Huy

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Nhuận

1.Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ

 • Địa chỉ: Một phần tầng trệt tòa nhà số 75 đường Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.39451327
 • Fax: 028.39453210
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Lê Thị Ngọc Thu

2.Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 285 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.38479966
 • Fax: 028.38476226
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Trần Văn Minh

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng

1.Phòng giao dịch Lê Văn Sỹ

 • Địa chỉ: 188B Lê Văn Sỹ, phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố HCM
 • Điện thoại: 028.39918975
 • Fax: 028.39918976
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Đỗ Hạnh Nhân

2.Phòng giao dịch Phú Nhuận

 • Địa chỉ: 154 Phan Xích Long, phường 2, Quận Phú Nhuận, thành phố HCM
 • Điện thoại: 028.35174966
 • Fax: 028.35173736
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Nguyễn Văn Đông

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh

1.Phòng giao dịch Phổ Quang

 • Địa chỉ: Số 119A và 119B đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.3997.6672
 • Fax: 028.39976673
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trần Minh Khôi