Ngân hàng Vietcombank Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận 4

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn

1.Phòng giao dịch Quận 4

  • Địa chỉ: 49 Đoàn Như Hài, phường 12, Quận 4, thành phố HCM
  • Điện thoại: 028.38268064
  • Fax: 028.38254355
  • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Đào Thị San

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Tây

1.Phòng giao dịch Calmette

  • Địa chỉ: Một phần tầng trệt tòa nhà E.Town Central, số 11 đường Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, trưởng phòng HCM
  • Điện thoại: 028.36362766
  • Fax: 028.36362755
  • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Trần Thanh Dũng