Ngân hàng Vietcombank Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Gò Vấp

Vietcombank Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Sơn Nhất

1.Phòng giao dịch Quang Trung

 • Địa chỉ: 659 Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 39897286
 • Fax: 028 39897288
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Phan Khuê Tú

2.Phòng giao dịch An Nhơn

 • Địa chỉ: Số 1162 Quang Trung, phường 8, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 39873716
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Nguyễn Thái

3.Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 366A33 đường Phan Văn Trị, phường 5, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028. 3985 6868
 • Fax: 028. 3985 6869
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Đặng Nguyên Đăng