Ngân hàng Vietcombank Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Hóc Môn

Vietcombank Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Sài Gòn

1.Phòng giao dịch Nam Hóc Môn

  • Địa chỉ: Số 1/5 ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.37977962
  • Fax: 028.37977961
  • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Hồ Bảo Tấn

2.Phòng giao dịch Hóc Môn

  • Địa chỉ: Số 36/5 Khu phố 3, Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.38910902
  • Fax: 028.38910901
  • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Hồ Phước Điền