Ngân hàng Vietcombank Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Tân Bình

Vietcombank Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Bình

1.Phòng giao dịch ETown

 • Địa chỉ: G1 Toà nhà ETown, 364 đường Cộng Hoà, phường 13, Quận Tân Bình, thành phố HCM
 • Điện thoại: 028.38106837-028.38107425-028.38107796
 • Fax: 028.38122930
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Phạm Vũ Ánh

2.Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt

 • Địa chỉ: 456 Lý Thường Kiệt, phường 7, Quận Tân Bình, thành phố HCM
 • Điện thoại: 028.39717868-028.39717838-028.39717848
 • Fax: 028.39717858
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Trần Đình Khải

3.Phòng giao dịch Bàu Cát

 • Địa chỉ: 240-242-244 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.62692118-028.62692116-028.62692117
 • Fax: 028.62692115
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Hồ Nhiệt Tâm

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh

1.Phòng giao dịch Cộng Hòa

 • Địa chỉ: Số 146 -148, đường Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, thành phố HCM
 • Điện thoại: 028.39485597
 • Fax: 028.39485598
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Trần Chí Tâm

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đông Sài Gòn

1.Phòng giao dịch Hồng Hà

 • Địa chỉ: Một phần tầng G, tòa nhà 108 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.35471984-028.35471982-028.35471983-028.35471986-028.35471987
 • Fax: 028.35471985
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Lê Hồng Vũ

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Tây

1.Phòng giao dịch Bảy Hiền

 • Địa chỉ: 2-4 Lý Thường Kiệt, phường 11, Quận Tân Bình, thành phố HCM
 • Điện thoại: 028.39711317
 • Fax: 028.39716139
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Lê Trương Trung Quý