Ngân hàng Vietcombank Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Củ Chi

Vietcombank Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Sài Gòn

1.Phòng giao dịch Củ Chi

  • Địa chỉ: Số 243 Khu phố 3, đường Tỉnh Lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.37903915
  • Fax: 028.37903914
  • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Nguyễn Văn Thạnh