Ngân hàng Vietcombank Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận 12

Vietcombank Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Sài Gòn

1.Phòng giao dịch An Sương

  • Địa chỉ: 110 Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, thành phố HCM
  • Điện thoại: 028.37190806
  • Fax: 028.37190937
  • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Nguyễn Đức Lợi