Ngân hàng Vietcombank Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Bình Tân

Vietcombank Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Sài Gòn

1.Phòng giao dịch An Lạc

  • Địa chỉ: Số 263-265 Vành Đai Trong, P.Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, trưởng phòngHCM
  • Điện thoại: 028.22508031
  • Fax: 028.22539275
  • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Phạm Kỳ Quốc

2.Trụ sở Chi nhánh

  • Địa chỉ: Khu hành chính, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc,phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, thành phố HCM
  • Điện thoại: 028.37654666
  • Fax: 028.37651327
  • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốcNguyễn Hoàn Thành