Ngân hàng Vietcombank Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có có tổng cộng 11 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận 3

Vietcombank Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định

1.Phòng giao dịch Trần Quốc Toản

 • Địa chỉ: Số 83 Trần Quốc Toản, phường 7, Quận 3, thành phố HCM
 • Điện thoại: (028) 39 321 281
 • Fax: (028) 39 327 372
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Nguyễn Thanh Giàu

2.Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch

 • Địa chỉ: Tòa cao ốc Châu Khánh Nguyên, số 63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố HCM
 • Điện thoại: (028) 38 208 762 -143
 • Fax: (028) 38 205 793
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Lê Thị Khánh

3.Phòng giao dịch Đô Thành

 • Địa chỉ: Số 425 đường Võ Văn Tần, phường 5, Quận 3, thành phố HCM
 • Điện thoại: (028) 39 293 559
 • Fax: (028) 39 293 565
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Lê Thị Bé Ba

4.Phòng giao dịch Hai Bà Trưng

 • Địa chỉ: 139 Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 38 277 384
 • Fax: (028) 38 277 383
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Hồ Thị Bắc Giang

5.Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 72 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, thành phố HCM
 • Điện thoại: (028) 38 208 762
 • Fax: (028) 38 206 846
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Ngô Minh Nhựt

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Thành

1.Phòng giao dịch Võ Văn Tần

 • Địa chỉ: Tầng trệt tòa nhà Estar số 147-149 đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.39309997
 • Fax: 028.39309965
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Phan Nhất Linh

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Gòn

1.Phòng giao dịch Tao Đàn

 • Địa chỉ: Tòa nhà Pax Sky VI số 186 – 186 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.39352216
 • Fax: 028.39352217
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Trần Công Văn

2.Phòng giao dịch Bến Thành

 • Địa chỉ: 76 Cách Mạnh Tháng Tám, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.39301043
 • Fax: 028.39301047
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Trần Thị Diệu Hiền

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng

1.Phòng giao dịch Quận 3

 • Địa chỉ: Một phần tầng trệt, tầng lửng Tòa nhà số 596 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.39381986
 • Fax: 028.39381928
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trần Thị Minh Nhứt

2.Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 13-13 Bis Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, thành phố HCM
 • Điện thoại: 028.39318968
 • Fax: 028.39318953
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốcTrương Anh Tuấn

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh

 • Phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Địa chỉ: Tầng trệt số 79 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, thành phố HCM
 • Điện thoại: 028.39333639
 • Fax: 028.39306219
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trương Minh Trí