Ngân hàng Vietcombank Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Bình Chánh

Vietcombank Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Sài Gòn

1.Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 321-323-325 đường Phạm Hùng, khu dân cư Him Lam, ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3758 9297
 • Fax: 028 3758 9298
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Hoàng Minh Hùng

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn

1.Phòng giao dịch Bình Hưng

 • Địa chỉ: Số A29/20 Quốc lộ 50, ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0283.7584261/028.37584262
 • Fax: 0283.7584259
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Nguyễn Thanh Hảo

2.Phòng giao dịch Trung Sơn

 • Địa chỉ: Một phần căn nhà số 2-4-6 đường số 9A, khu dân cư Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố HCM
 • Điện thoại: 028.54316682
 • Fax: 028.54319086
 • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Lương Thanh Hằng