Ngân hàng Vietcombank Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng Vietcombank Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận 9

Vietcombank Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức

1.Phòng giao dịch Phước Long

  • Địa chỉ: Tầng 1-2, 133A đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.37283076
  • Fax: 028.37283072
  • Cán bộ lãnh đạo: trưởng phòng Vũ Thị Thu Hằng

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Định

1.Trụ sở Chi nhánh

  • Địa chỉ: Số 423-425 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.37307799
  • Fax: 028.37361199
  • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Vũ Anh Dũng