Cách Staking Renec để nhận phần thưởng từ 10-15%

Như chúng ta đã biết, đồng RENEC là blockchain riêng biệt dựa trên giao thức đồng thuận Delegate Proof of Stake (DPoS) hay còn gọi là giao thức bằng chứng cổ phần ủy quyền. Với giao thức DPoS, thay vì phải đào như Bitcoin thì những người nắm giữ đồng Renec sẽ được chọn một số node sẽ xác nhận giao dịch sau đó nhận phần thưởng.

Cách Staking Renec
Cách Staking Renec

Cái này được gọi là “staking”. Mọi người có thể “staking” như sau:

Cách Staking Renec

Bước 1: Bạn có thể  cài đặt RENEC Wallet extention trên trình duyệt Chrome hoặc vào ví của Renec thông qua đường link sau: https://wallet.renec.foundation/.

Bước 2:

Đối với bạn chưa có ví bạn có thể tạo ví như sau:

+ Bước 2.1. Bạn chọn “Create wallet”.

+ Bước 2.2 Sau đó lưu lại “Secret Key”

+ Tích vào ô “I have written down my secret key and stored it in a safe place.”  Và Download your secret key as a file (Required). Sau đó nhấn “Continue”.

Restore (khôi phục) Ví Renec seed phrase

Bước 3: Bạn cần rút Renec từ ví sàn về ví vừa tạo để “Staking” như sau:

Bước 4: Staking Renec

Phần thưởng staking được phân phối như thế nào?

Phần thưởng khi bạn staking được chia cho tất cả những người tham gia stake RENEC trong bể (pool) do các validator vận hành. Phần trăm này sẽ phụ thuộc vào  lượng RENEC mà bạn staking trong pool trừ đi phí hoa hồng tham gia.

Ví dụ: Phần thưởng cho một khối là 100 RENEC với mức phí hoa hồng tham gia pool (commission) là 10%. 100 RENEC này được phân phối theo cổ phần của mỗi người tham gia như sau:

Hoa hồng Validator nhận được: 100 * 10% = 10 RENEC

Tất cả người ủy quyền nhận được: 100 – Hoa hồng = 90 RENEC

Sau đó, mỗi người ủy quyền sẽ nhận một phần thưởng của họ trong 90 RENEC tương ứng với % RENEC mà họ stake trong pool.

Lưu ý: Ngoài hoa hồng, validator còn nhận được phí giao dịch trên mạng lưới.