Category Archives: Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng hay Credit Card là một loại thẻ ngân hàng phát hành, những người sở hữu có thể chuyển tiền, rút tiền, thanh toán các dịch vụ khác mà không cần tiền mặt. Apithanhtoan còn so sánh miễn phí các loại thẻ tín dụng ngân hàng hiện nay theo hạn mức tín dụng, phí thường niên, phí rút tiền mặt, lãi suất