Category Archives: Cổng thanh toán trực tuyến

Cổng Thanh toán Trực tuyến là dịch vụ chuyên dùng cho mua bán trực tuyến, thương mại điện tử. Ngày càng nhiều người tiêu dùng tại thành thị làm quen với các loại hình thanh toán trực tuyến.