BHXH TPHCM – Địa chỉ, số điện thoại và số tài khoản Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản lý các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ và Số điện thoại BHXH TPHCM

Địa chỉ BHXH TPHCM
Địa chỉ BHXH TPHCM

Địa chỉ bhxh tphcm: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng đài bhxh tphcm: 028.39979039 Fax: 028.39979010.

Email bhxh tphcm: [email protected]

Bộ phận nhân sự BHXH Thành phố Hồ Chí Minh:

Giám đốc BHXH TPHCM: Ông Phan Văn Mến

Công việc phụ trách:

 1. Phụ trách chung, quản lý điều hành theo chế độ Thủ trưởng đơn vị, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Thành phố;
 2. Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ; Kế hoạch tài chính; Thanh tra Kiểm tra; Cải cách hành chính; Bảo vệ chính trị nội bộ; Xây dựng cơ bản; Thi đua – khen thưởng, kỷ luật;
 3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:
 4. a) Phòng nghiệp vụ: Tổ chức cán bộ; Thanh tra – Kiểm tra; Kế hoạch – Tài chính;
 5. b) Bảo hiểm xã hội quận, bao gồm: BHXH Quận 1; BHXH Quận 3; BHXH Quận 11 và BHXH Quận Tân Bình;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân công;
 7. Sinh hoạt với Phòng Tổ chức cán bộ

Phó Giám đốc BHXH TPHCM: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Công việc phụ trách:

 1. Giúp Giám đốc phụ trách công tác Cấp sổ thẻ; Công nghệ thông tin; Quản lý hồ sơ; thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;
 2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:
 3. a) Phòng nghiệp vụ: Cấp sổ thẻ; Công nghệ thông tin; Quản lý hồ sơ;
 4. b) Bảo hiểm xã hội quận, bao gồm: BHXH Quận 7; BHXH Quận 8; BHXH Quận Gò Vấp; BHXH Quận Bình Thạnh và BHXH Quận Tân Phú;
 5. Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;
 7. Sinh hoạt với Công nghệ thông tin.

Phó Giám đốc BHXH TPHCM: Nguyễn Quốc Thanh

Công việc phụ trách:

 1. Giúp Giám đốc phụ trách công tác Thu; Truyền thông và Phát triển đối tượng; Cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;
 2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:
 3. a) Phòng nghiệp vụ: Quản lý thu; Truyền thông và Phát triển đối tượng;
 4. b) Bảo hiểm xã hội quận, bao gồm: BHXH Quận 2; BHXH Quận 5; BHXH Quận 12; BHXH Quận Bình Tân và BHXH Quận Thủ Đức;
 5. Trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;
 7. Sinh hoạt với Phòng Quản lý Thu.

Phó Giám đốc BHXH TPHCM: Ông Trần Dũng Hà

Công việc phụ trách:

 1. Giúp Giám đốc phụ trách công tác Chế độ Bảo hiểm xã hội; Văn phòng; Thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;
 2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:
 3. a) Phòng nghiệp vụ: Chế độ Bảo hiểm xã hội; Văn phòng;
 4. b) Bảo hiểm xã hội huyện, bao gồm: BHXH Huyện Bình Chánh; BHXH Huyện Nhà Bè; BHXH Huyện Cần Giờ; BHXH Huyện Củ Chi và BHXH Huyện Hóc Môn;
 5. Tổ trưởng Tổ mua sắm tài sản của cơ quan;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;
 7. Sinh hoạt với Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội.

Tham khảo: Tra cứu quá trình đóng bhxh và giá trị sử dụng thẻ BHYT

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Công việc phụ trách:

 1. Giúp Giám đốc phụ trách công tác Giám định Bảo hiểm y tế; Thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;
 2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:
 3. a) Phòng nghiệp vụ: Giám định Bảo hiểm y tế 1; Giám định Bảo hiểm y tế 2;
 4. b) Bảo hiểm xã hội quận, bao gồm: BHXH Quận 4; BHXH Quận 6; BHXH Quận 9; BHXH Quận 10 và BHXH Quận Phú Nhuận;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;
 6. Sinh hoạt với Phòng Giám định Bảo hiểm y tế 1.

Bộ phận nghiệp vụ BHXH TPHCM:

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: Tiếp nhận hồ sơ số nhánh 1217 – 1252 – Trả kết quả: số nhánh 1206
 • Phòng Quản lý thu: số nhánh 1550 – 1552
 • Phòng Cấp Sổ, thẻ: số nhánh 1623
 • Phòng Chế độ BHXH: Hồ sơ hưu trí: số nhánh 1441; Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: số nhánh 1418; Tử tuất: số nhánh 1431; Ốm đau, thai sản: số nhánh 1412, 1405; Bảo hiểm thất nghiệp: số nhánh 1432; Hồ sơ chuyển tỉnh: số nhánh 1437; Trợ cấp BHXH 1 lần: số nhánh 1416
 • Phòng Giám định BHYT 1: số nhánh 1808 và 1810
 • Phòng Giám định BHYT 2: số nhánh 1842, 1843
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính (Kế toán): Cấp tiền ốm đau, thai sản: số nhánh 1326
 • Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Thông tin tài khoản ngân hàng của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh

Số tài khoản Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh Tên ngân hàng Số tài khoản
Kho bạc Nhà nước Việt Nam- CN VP Hồ Chí Minh 3741.01056535.92008
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CN TP Hồ Chí Minh 1700202902015
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh 31010009832014
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh 0071000789789
Ngân hàng TMCP Công thương – CN TP Hồ Chí Minh 902015000007

Lưu ý: Khi đơn vị thực hiện chuyển khoản tới BHXH TPHCM vui lòng thể hiện rõ nội dung nộp tiền gồm:  Mã đơn vị (bắt buộc)- mã số thuế – tên đơn vị – diễn giải. Trong trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị.

Nguồn tham khảo: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/