Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận 7 tại Hồ Chí Minh

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận 7 Hồ Chí Minh

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận 7

  1. Techcombank Quận 7 chi nhánh Huỳnh Tấn Phát

Địa chỉ: 694 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3773 3050 hoặc (028) 3773 3052

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h

 

  1. Techcombank Quận 7 chi nhánh Nguyễn Văn Linh

Địa chỉ: 15-17 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 5412 3366 hoặc (028) 5412 3369

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h

 

  1. Techcombank Quận 7 chi nhánh Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ: Tòa nhà Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 5412 0001 hoặc (028) 5412 0538

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h

 

  1. Techcombank Quận 7 chi nhánh Sunrise City

Địa chỉ: 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 07. 1.003-1.004, Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng lô X (Tòa nhà Sunrise City North), Quận 7, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 36201291

Giờ mở cửa: Thứ 2- thứ 6: Từ 8h -17h

Thứ 7: Từ 8h-12h

 

  1. Techcombank Quận 7 chi nhánh Tân Qui

Địa chỉ: 340 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Qui, Quận 7, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3771 5888 hoặc (028) 3775 1099

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h

 

  1. Techcombank Quận 7 chi nhánh Tân Thuận

Địa chỉ: 340 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 5433 6277 hoặc (028) 5433 6266

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h