Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận 6 tại Hồ Chí Minh

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận 6 Hồ Chí Minh

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận 6

  1. Techcombank Quận 6 chi nhánh Bình Phú

Địa chỉ: 137-139 Chợ Lớn, khu dân cư Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3755 3291 hoặc (028) 3755 3292

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h

 

  1. Techcombank Quận 6 chi nhánh Bình Tiên

Địa chỉ: 234 – 234/2 – 234/4 Phạm Phú Thứ, Quận 6, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3967 6474 hoặc (028) 3967 6475

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h

 

  1. Techcombank Quận 6 chi nhánh Chợ Lớn

Địa chỉ: 78 – 80 – 82 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3960 3949 hoặc (028) 3960 3948

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h

 

  1. Techcombank Quận 6 chi nhánh chính

Địa chỉ: 439 Nguyễn Văn Luông, P12, Quận 6, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3817 0812 hoặc (028) 3817 0816

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h