Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận 3 tại Hồ Chí Minh

Chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận 3 Hồ Chí Minh

Phòng giao dịch Ngân hàng Techcombank Quận 3

  1. Techcombank Quận 3 chi nhánh Cao Thắng

Địa chỉ: 65C Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3832 9881 hoặc (028) 3832 9880

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h

 

  1. Techcombank Quận 3 chi nhánh Kỳ Đồng

Địa chỉ: Tầng trệt tầng lừng Tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 6290 5605 hoặc (028) 6290 5602

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h

 

  1. Techcombank Quận 3 chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi

Địa chỉ: 203 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3932 6834 hoặc (028) 3932 6866

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h

 

  1. Techcombank Quận 3 chi nhánh Thắng Lợi

Địa chỉ: Tòa nhà Agrex 58 Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 39304532

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h

 

  1. Techcombank Quận 3 chi nhánh Trần Quang Diệu

Địa chỉ: 51 Trần Quang Diệu, P.14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3931 5715 hoặc (028) 3931 5713

Giờ mở cửa: Từ Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng: 8h – 12h và Chiều: 13h00 – 17h00 Và Thứ 7:  8h – 12h