Nhúng Api tỷ giá ngoại tệ, api tỷ giá ngân hàng, api tỷ ngoại hối, api giá vàng cho website WordPress

Hướng dẫn cài Plugins ‘Apithanhtoan Ty gia ngan hang’ cho wordpress

Bước 1: Cài đặt

Vào trang quản trị menu: Gói mở rộng/cài mới (Plugins/Add new) nhập vào ô tìm kiếm “Apithanhtoan Ty gia ngan hang” và chọn cài đặt (Install Now), kích hoạt

Bước 2: Cấu hình

Sau khi cài đặt xong bạn vào Trang (Page). Tại đây bạn thêm một Trang (Page) mới.

Bước 3: Đặt tiêu đề cho Trang (Page)

Bước 4: Chọn ngân hàng mà bạn muốn thêm

Bước 5: Nhấn vào thêm “Tỷ giá ngân hàng”

Cài đặt plugins Apithanhtoan Ty gia ngan hang cho worpress

https://vi.wordpress.org/plugins/apithanhtoan-ty-gia-ngan-hang/

Lấy API, code nhúng cho bài viết

api tỷ giá

Bạn truy cập vào trang https://apithanhtoan.com/ty-gia/. Sau đó chọn ngân hàng mà bạn muốn lấy tỷ giá cho bài viết. Bạn sang cột BANK CODE copy mã bankcode của ngân hàng mà bạn muốn lấy thay vào chữ “mabankcode “ của đoạn mã dưới đây.

[ iframe src="https://apithanhtoan.com/iframe/ty-gia-ngan-hang/mabankcode" width="100%" height="2300" ]

Nếu trong trường hợp chiều dài nó dài quá bạn có thể thay đổi “height” của đoạn mã.

Ví dụ:

đây là đoạn mã lấy tỷ giá Vietcombank
[ iframe src="https://apithanhtoan.com/iframe/ty-gia-ngan-hang/BFTV" width="100%" height="600" ]
đoạn mã lấy tỷ giá Techcombank
[ iframe src="https://apithanhtoan.com/iframe/ty-gia-ngan-hang/BFTV" width="100%" height="600" ]

Hình ảnh demo của một số ngân hàng

Demo ty gia vietcombank
Demo ty gia vietcombank
Demo ty gia techcombank
Demo ty gia techcombank