Nhận tiền chuyển từ nước ngoài về tài khoản Vietcombank thông qua Swift

Kênh nhận tiền liên ngân hàng Swift

SWIFT ( hay Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication) là Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế.

Trong đó, Swift có cấu trúc thành viên là các ngân hàng và tổ chức tài chính. Swift giúp các ngân hàng thành viên chuyển tiền cho nhau hoặc trao đổi thông tin thông qua mã giao dịch Swift code.

Người ở nước ngoài có thể chuyển tiền về tài khoản ngân hàng Vietcombank thông qua Kênh nhận tiền liên ngân hàng Swift từ những quốc gia nào ?

Chủ tài khoản Vietcombank có thể nhận tiền từ bất kỳ quốc gia nào thông qua Kênh nhận tiền liên ngân hàng Swift

Người gửi tiền từ nước ngoài cần cung cấp thông tin gì để gửi tiền về tài khoản ngân hàng Vietcombank thông qua hệ thống Swift ?

Người gửi tiền cần cung cấp hai nội dung chính gồm: thông tin của ngân hàng thụ hưởng (Vietcombank) và thông tin của người nhận. – Thông tin ngân hàng thụ hưởng:

  • Tên tiếng anh của ngân hàng Vietcombank JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
  • Địa chỉ ngân hàng: Chi nhánh chính của ngân hàng Vietcombank 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
  • Mã Swift code của ngân hàng Vietcombank: BFTVVNVX

Lưu ý: Đối với thông tin mã Swift code của ngân hàng Vietcombank, bạn chỉ cần cung cấp thông tin là mã BFTVVNVX, mà không cần cung cấp thêm thông tin của chi nhánh ngân hàng của tài khoản thụ hưởng. – Thông tin của người nhận:

  • Tên tài khoản thụ hưởng (Account Name)
  • Số tài khoản tại Vietcombank (Account number).

Người không có tài khoản tại Vietcombank có thể nhận tiền từ nước ngoài thông qua ngân hàng Vietcombank bằng kênh nhận tiền Swift được không ?

Người không có tài khoản tại Vietcombank có thể nhận tiền từ nước ngoài thông qua ngân hàng Vietcombank bằng kênh nhận tiền Swift. Theo đó, người nhận cần cung cấp những thông tin sau cho người gửi:

  • Họ và tên người nhận(Name);
  • Địa chỉ (Address);
  • Số và ngày cấp CMND hoặc CCCD (ID/ Issued Date).

Trong trường hợp này, khi nhận tiền, người nhận tiền cần đến quầy giao dịch của ngân hàng Vietcombank đồng thời xuất trình CNMD/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực.