Category Archives: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)

Thông tin cơ bản về Vietinbank

 • Tên tiếng việt: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
 • Tên tiếng Anh: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
 • Tên viết tắt: Vietinbank
 • Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo Phường Cửa Nam Quận Hoàn Kiếm Thành Phố Hà Nội
 • Hotline Vietinbank: 1900 558 868
 • Điện thoại: (84.24) 3942 1030
 • Fax: (84.24) 3942 1032
 • Email: [email protected]
 • Website: www.vietinbank.vn
 • Bank Code Vietinbank: ICBV
 • Swift Code Vietinbank: ICBVVNVX
 • Mã cổ phiếu: CTG

Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có tên tiếng anh là (Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade) viết tắt Vietinbank được thành lập từ năm 1988 với tên ban đầu là IncomBank

VietinBank hiện có 1 Sở giao dịch, 150 Chi nhánh và trên 1000 Phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm trải rộng toàn quốc.

Các sản phầm và dịch vụ của ngân hàng Vietinbank

Cho vay

Cho vay tiêu dùng

 • Cho vay mua, xây dựng sửa chữa nhà ở và nhận quyền sử dụng đất ở
 • Cho vay mua nhà dự án (Bao gồm Gói bảo hiểm kết hợp nhà dự án)
 • Cho vay mua ô tô (Bao gồm cả Gói bảo hiểm kết hợp ô tô)
 • Gói sản phẩm cho vay du học
 • Cho vay tín chấp CBNV
 • Cho vay phát hành thẻ tài chính cá nhân
 • Cho vay cầm cố Sổ Tiết kiệm, GTCG
 • Thẻ thấu chi

Cho vay sản xuất kinh doanh

 • Sản xuất, kinh doanh siêu nhỏ
 • Sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ
 • Cho vay phát triển Nông nghiệp Nông thôn
 • Cho vay kinh doanh tại chợ
 • Cho vay mua ô tô
 • Cho vay nhà hàng, khách sạn
 • Cho vay cầm cố Sổ Tiết kiệm, Giấy tờ có giá
 • Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

Tiền gửi:

Tài khoản

 • Gói tài khoản thanh toán 0 phí
 • Gói tài khoản thanh toán dành cho
 • Khách hàng ưu tiên
 • Tài khoản thanh toán số đẹp

Tiết kiệm

 • Tiết kiệm có kỳ hạn
 • Tiết kiệm không kỳ hạn
 • Tiết kiệm đa kỳ hạn
 • Tiền gửi ưu đãi tỷ giá
 • Tiết kiệm tích lũy
 • Tiết kiệm trực tuyến

Giấy tờ có giá

Dịch vụ chuyển tiền theo lịch

Mua bán ngoại tệ

Ngân hàng điện tử

 • Vietinbank ipay
 • Ipay mobile
 • Sms banking
 • Bank plus

Thẻ

 • Sản phẩm thẻ
 • Dịch vụ thanh toán thẻ
 • Dịch vụ khác dành cho thẻ

Bảo hiểm

 • Bảo hiểm phi nhân thọ
 • Bảo hiểm nhân thọ

Chuyển tiền kiều hối